سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۳۹۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی قازانقایه با برآورد ۲۰.۸۹۴.۴۳۴.۷۴۶ ریال و تضمین ۱.۰۴۴.۷۳۰.۰۰۰ ریال ---- احداث کوله و دیوارهای برگشتی پل خرپائی ۴۵ متری سایت عرب قره حاجی با برآورد ۱۱.۲۵۵.۱۱۲.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۶۲.۷۶۰.۰۰۰ ریال ---- احداث پل باکسی دهانه چهار متری در محور مراوه تپه - داشلی برون با برآورد ۵.۴۹۸.۳۱۵.۰۲۵ ریال و تضمین ۲۷۴.۹۲۰.۰۰۰ ریال --- اجرای پلهای بتنی پیش ساخته در محور اینچه برون - گنبد با برآورد ۴.۰۷۳.۷۰۵.۲۹۳ ریال و تضمین ۲۰۳.۶۸۶.۰۰۰ ریال ---- تهیه و ساخت و حمل و نصب عرشه فلزی پل دهانه ۵۰ متری کیلومتر ۵۰۰+۴۰ محور مراوه تپه داشلی برون با برآورد ۱۵.۴۸۴.۷۱۶.۰۶۱ ریال و تضمین ۷۷۴.۲۴۰.۰۰۰ ریال ---- احداث پل بایلر شهرستان گنبد با برآورد ۲۹.۵۲۹.۵۵۹.۸۲۶ ریال و تضمین ۱.۲۵۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حسبا ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : گرگان ابتدای خیابان شهید بهشتی مقابل اداره برق اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن