سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

شماره آگهی ۱۲۰۳۱/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز محوطه سعادت آباد
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی ـ داشتن حداقل یک رضایت نامه در زمینه تهیه و حمل آب فضای سبز به میزان ۲۵ لیتر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده های برق تهران خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ساعت۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سعادت آباد بالاتر از کوی فراز بلوار برق تهران ـ شرکت برق منطقه ای تهران ساختمان حوزه ستادی ط سوم بال شرقی امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای تجدید
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن