مناقصه سی اس آر، رخشوی خانه، و بی خطرساز زباله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۱۷۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه سی اس آر، رخشوی خانه، و بی خطرساز زباله بیمارستان امام علی (ع) را به مدت یکسال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال به صورت وجه نقد به نام بیمارستان به شماره حساب ۵۴۷۷۳۵۲۹۲۷ بانک ملت و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : حراست دانشگاه
۰۶۶۶۴۲۲۱۹۹۳ تلفن ۰۶۶۶۴۲۲۱۹۹۷ فکس
- ایمیل http://www.lums.ac.ir وب سایت
توضیحات : درج در سایت با تاخیر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن