مناقصه ارزیابی کیفی اجرای خط لوله eye wash واحدهای مجتمع پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۰۴/۹۶/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۸۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای خط لوله eye wash واحدهای مجتمع در مدت زمان ۱۰ ماه تمام خورشیدی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزدبانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان شهرستان بندر ماهشهر سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اروند
آدرس ارسال مدارک : حراست
۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۲-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.arvandpvc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن