سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۱۷۵۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۲-۲۴ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان با تضمین ۸۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۸۵۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۵ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان با برآورد ۶۹۷.۹۱۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰ میلیون ریال --- ۹۶/۲-۲۶ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق گنبد با برآورد ۱.۴۳۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۴۳.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۸ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت و آزادشهر با برآورد ۶۸۰.۹۸۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۲۹ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای علی آباد کتول ورامیان با برآورد ۱.۰۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶/۲-۳۰ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای آق قلا و گمیشان با برآورد ۸۶۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---۹۶/۲-۳۱ : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای کردکوی ـ بندر گز و ترکمن با تضمین ۱۱۰ میلیون ریال و برآورد ۱.۰۹۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب فراگیر ۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ بانک صادرات شعبه شهید رضاپورگرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جاری شماره ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق ا ستان گلستان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : ابتدای جاده آق قلا ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : گرگان خ ولیعصر عدالت ۲۳ ط اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : تجدید- دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن