مناقصه شماره مناقصه 66/89: خرید 113 دستگاه انواع ترانسفورماتور 33 توزیع نیروی برق استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خوزستان

کد آریاتندر : ۸۹۱۱۰۹۸
انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه شماره مناقصه ۶۶/۸۹: خرید ۱۱۳ دستگاه انواع ترانسفورماتور ۳۳ هزار کیلووات با تضمین ۲۶۷۴۲۰۱۷ ریال --- شماره مناقصه ۶۷/۸۹: خرید ۸۹ دستگاه انواع ترانسفورماتور ۳۳ هزار کیلووات (طرح برکت) با تضمین ۱۷۹۱۰۶۲۹ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۴۹۲۴۰۰۲ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۱۱/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۱۱/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : اهواز: امانیه - خیابان شهید منصفی - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان - طبقه دوم - اتاق ۲۰۱ - امور تدارکات و انبارها
آدرس ارسال مدارک : اهواز: امانیه - خیابان شهید منصفی - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان - طبقه دوم - اتاق ۱۰۱ - دبیرخانه
۰۶۱۱-۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن