سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۲۹/۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۱۱۰۹۲۰۳
انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : تکمیل طبقه اول ساختمان مخابرات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر به شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۴۰۰۵ سیبا بانک ملی دفتر امور قراردادها / سپرده شركت در مناقصه ۴۳۸۱۲۵۰۷ ریال به حساب ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی کد بانک ۶۸۰۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۱۱/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۱۱/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : خرمشهر میدان مولوی خ مولودی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۳۲-۴۲۰۷۰۲۸-۴۲۰۷۰۲۶ ۰۶۳۲-۴۲۲۲۲۳۶
- http://
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل طبقه اول ساختمان مخابرات اداره کل بندر و بندر و دریانوردی خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )