مناقصه انتخاب مشاور برای انجام مطالعات طرح تفصیلی محذوده بافت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۰۵۸۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه انتخاب مشاور برای انجام مطالعات طرح تفصیلی محذوده بافت تاریخی شهر مقدسم قم
شرایط : صلاحیت شهرسازی با پایه یک یا دو
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خیابان جمهوری اسلامی خیابان حافظ پلاک ۲۰
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۲۵۳۲۹۴۰۴۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن