سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۰۸۴۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۰۱۱/۹۶/۷- : مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (احداث خانه محله آباده سیرجان) بابرآورد: ۱۱.۱۶۳.۷۸۴.۰۴۸ ریال و تضمین: ۵۶۰ میلیون ریال --- ۰۱۲/۹۶/۷- : مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (احداث خانه محله رحمت آباد رفسنجان) بابرآورد: ۱۰.۹۳۰.۴۶۳.۶۱۹ ریال و تضمین: ۵۵۰ میلیون ریال ---۰۱۶/۹۶/۷- ساماندهی حاشیه شهرها (دفع آبهای سطحی محله آباده سیرجان) بابرآورد: ۶.۰۵۶.۴۸۶.۶۴۹ریال و تضمین ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---۰۱۷/۹۶/۷- : ساماندهی حاشیه شهرها (زیرسازی و آسفالت محله رحمت آباد- رفسنجان) بابرآورد: ۵.۵۳.۴۱۰.۹۳۳ریال و تضمین: ۲۶۰میلیون ریال ------- ۰۱۸/۹۶/۷: ساماندهی حاشیه شهرها (اصلاح روشنایی معابر محله فیروزآباد کرمان) با برآورد ۲.۲۰۰.۹۴۳.۲۶۰ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت سه روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوار شهید صدوقی روبه روی سه راه فارابی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول- یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن