سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۰۵۶۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور تنظیفات بیمارستان های مادر و کودک شوشتری و امام خمینی آباده : ۱۳۹۶۱۸۴ : انجام امور تنظیفات بیمارستان مادر و کودک شوشتری با تضمین ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۳۹۶۱۸۵ : انجام امور تنظیفات بیمارستان امام خمینی آباده با تضمین ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب ۱۵۱۲۷۲۵۸/۶۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در خیابان زند جنب هلال احمر طبقه همکف
- تلفن - فکس
- ایمیل http://mkp.sums.ac.ir/gharardad وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن