سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۰۳۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۰۶۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه قاسم آباد و تنگ حنا شهرستان نی ریز
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ نز دبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۷۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۴-۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلورا جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن