مناقصه خرید میز کارشناسی و کمد بایگانی و ساخت کانتینر امور مالیاتی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور مالیاتی استان فارس

شماره آگهی ۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۶۲۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید میز کارشناسی و کمد بایگانی و ساخت کانتینر جهت اجرای طرح جامع مالیاتی در سطح ادارات امور مالیاتی استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی ویا چک تضمینی شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی استان فارس دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دفتر امور قراردادهای واقع در شیراز خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی استان فارس
۰۷۱۳۲۲۳۵۲۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن