سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱-۱۵۵/۹۶: تامین نیروی انسانی حوزه شرق امورهای (محمودآباد، نور، نوشهر، حوزه ستاد تعداد ۷۳ نفر با برآورد ۳۳.۸۴۹.۰۹۰.۵۱۶ ریال و تضمین ۱.۱۳۵.۴۷۲.۷۱۵ ریال----- ۲-۱۵۵/۹۶: تامین نیروی انسانی حوزه غرب (چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر تعداد ۷۸ نفر با برآورد ۳۸.۰۹۹.۴۳۵.۰۵۸ ریال و تضمین ۱.۲۶۲.۹۸۳.۰۵۲ ریال ----- ۳/۱۵۵/۹۶: تامین نیروی انسانی خدماتی (ابداری، نظافتچی، راننده و... ) با برآورد ۸.۴۸۸.۲۶۷.۰۸۶ ریال و تضمین ۳۷۴.۶۴۸.۰۱۳ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ بانک ملت یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ الی ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : نوشهر بلوار شهید خیریان میدان ولیعصر نبش کوچه نیرو طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن