مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه شهرکهای صنعتی استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۵۷۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری و راهبری بهینه و مطلوب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود، گرمسار و ایوانکی
شرایط : حداقل رتبه ۵ رشته آب یا تاسیسات تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و راهبردی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۵۱۵۹۸۳۶۱۱-۳۳۳۷۰۷۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن