مناقصه 200964013000011-1 : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه شیراز ----200964013000012-1 : موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۱-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه شیراز ----۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۲-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه ی شیراز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تمدید - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن