مناقصه بهسازی خیابان امام شهر سوسنگرد شهرداری سوسنگرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سوسنگرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۷۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی خیابان امام شهر سوسنگرد با برآورد ۶,۱۴۵,۳۱۷,۵۴۶
شرایط : رشته ۵ ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب ۱۰۷۲۰۴۰۵۲۶ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۷.۲۶۵.۸۷۷ ریال به شماره حساب ۱۰۷۲۰۴۰۵۲۶ بانک تجارت یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
آدرس خرید اسناد : دشت آزادگان سوسنگرد خیابان امام دبیرخانه شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۶۷۴۶۱۶۳ تلفن ۰۶۱۳۶۷۴۶۱۶۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول چاپ دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن