مناقصه ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود نسبت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

شماره آگهی ۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۳۲۸۶۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود نسبت به واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی بیمارستان امام خمینی شهرستان الشتر و بیمارستان ولیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان : با تضمین بیمارستان امام الشتر ۱۰۰۲۰۰۰۰۰ ریال --- بیمارستان ولیان الیگودرز ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۳۵۴۹۰۴۰۰۲ بانک ملی سیبا به نام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب ۱۱۰۹۰۱۵۱۶۰۰۷ بانک ملی سیبا به نام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.lums.ic.ir وب سایت
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن