سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

شماره آگهی ۳۰۷۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۳۸۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه آبرسانی تک روستایی کمال آباد با برآورد ۳.۰۷۵.۱۷۵.۵۰۶ ریال و تضمین ۱۵۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- آبرسانی مجتمع گلستان با برآورد ۳.۳۳۵.۳۶۷.۰۲۸ ریال و تضمین ۱۶۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته کاوش های زمینی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۴۷۵۱۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ تا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۸ تا ۱۲
آدرس خرید اسناد : گرگان خیابان شهید بهشتی بهشت شانزدهم جنب بانک مسکن ـ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۱۳۱۴۰۰-۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۱-۳ تلفن ۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۵ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن