سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۳۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کفی تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار شهری روستایی امور ۲ برق شهرستان یزد : کالا با برآورد ۲۰۷.۰۷۴۹.۶۰۰ ریال ---- عملیات ۴۶۷.۸۴۱.۴۱۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت چک بانکی ـ مطالبات ـ اوراق ـ مشارکت بین نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : یزد لوار شهید منتظر قائم
آدرس ارسال مدارک : یزد بلوار منتظر قائم شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
۰۳۵۳۶۲۴۸۹۸۹-۳۶۲۴۳۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tender.ikk.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن