سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان البرز

شماره آگهی ۲۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۲۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات حفاری با دست جهت کارهای حوادث فاضلاب در مناطق تحت پوشش
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۹۵۸۸۰۵۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کرج به نام آب و فاضلاب استان البرز / سپرده شركت در مناقصه ۶۰۹.۰۰۰.۶۹۷ ریال به صورت صورت واریز نقدی به حساب شرکت چک بانکی تضمین شده و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ تا ۱۳۹۶/۲۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : کرج اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز واقع در کرج انتهای بلوار شهید چمران ساختمان شماره یک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۲۶۳۲۲۴۴۷۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن