سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی

شماره آگهی ۳۹/۹۶/۳۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۳۸۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ خزانه بانک مرکزی ایران به نام راه آهن جمهوری اسلامی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان آرژانتین خ آفریقا ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ط پانزدهم اداره کل ارتاطات و علائم الکتریکی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن