سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۱۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه پیاده روسازی و نماسازی خیابان حافظ شهر صحنه با برآورد ۹,۰۴۱,۲۵۰,۶۶۷
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی ویا فیش واریزی به حساب ۲۱۷۳۷۲۳۷۵۱۰۰۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه بلوار شهید کشوری مقابل استانداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن