سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۳۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱-۱۵۳/۹۶: اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر امورهای نور و محمود آباد با مبلغ پایه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲-۱۵۳/۹۶: اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر امورهای نوشهر و کلاردشت با مبلغ پایه ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳-۱۵۳/۹۶: اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر امورهای چالوس و عباس آباد با برآورد ۶.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۹۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴-۱۵۳/۹۶: اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر امورهای تنکابن و رامسر با مبلغ پایه ۱۰.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۲۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲-۱۵۴/۹۶: اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه امورهای چالوس و عباس آباد با مبلغ پایه ۶.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۹۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳-۱۵۴/۹۶: اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه امورهای نور و محمود آباد با مبلغ پایه ۸.۰۰۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۴۰.۰۱۲.۰۰۰ ریال --- ۱۴-۱۵۴/۹۶: اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه امورهای نوشهر و کلاردشت با مبلغ پایه ۵.۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۶۷.۹۷۰.۰۰۰ ریال ---۱۵-۱۵۴/۹۶: اجرای پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه امورهای رامسر و تنکابن با مبلغ پایه ۷.۹۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمنین ۴۳۹.۴۶۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶-۱۵۴/۹۶- تعمیرات شبکه امور برق نوشهر به روش خط گرم با مبلغ پایه ۱.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷-۱۵۴/۹۶- تعمیرات شبکه امور برق نور به روش خط گرم با مبل پایه ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۸-۱۵۴/۹۶- تعمیرات شبکه امور برق تنکابن به روش خط گرم با مبلغ پایه ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشت نیرو (پست ، انتقال و توزیع نیرو)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به ازای خرید هر اسناد به ح ساب ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب جام شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۱۰ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : نوشهر بلوار شهید خیریان میدان ولیعصر نبش کوچه نیرو طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-maz.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -نوبت دوم
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن