سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه یک موسسه دولتی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۴۰۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری مورد نیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۲۳۷.۲۴۰.۴۳۵ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ و ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ و ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خ زنجان شمالی ـ جنب اداره آگاهی پلاک ۶۷
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.i وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن