سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۰۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۲۰۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری سبز سایت ۳ با برآورد ۵۳,۸۵۷,۵۸۶,۲۵۲
شرایط : گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۳۹۷.۱۵۲.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی ویا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایشهای خلیج فارس دبیرخانه
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل www.pseez.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن