سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۶۹۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه جذب سرمایه گذار زمین فوتبال چمن مصنوعی در رامسربه روش bot با برآورد ۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره ۲۱۷۰۵۵۵۰۰۵۰۰۹ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
آدرس خرید اسناد : ساری اداره کل ورزش و جوانان دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن