سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۰۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۳۹۴۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام امور ترافیکی در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یک با برآورد ۳۶,۸۰۸,۰۲۷,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۴۰.۴۰۲.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : استان بوشهر عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایش های خلیج فارس دبیرخانه
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲-۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل http://www.pseez.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاره صبح - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن