سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۷۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۹۹/۳/۹۵: اصلاح روشنایی معابر محله کلرود با تضمین ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۵۵.۳۲۹.۶۲۳ ریال ------- ۲۰۰/۳/۹۵: احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه و موتور پمپ عشایری پورامیری با تضمین ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۴۷۸.۹۶۴.۷۴۲ ریال ------- ۲۰۱/۳/۹۶: آسفالت پروژه های راه روستایی فاقد آسفالت شهرستان فایاب (چاه زیارت+موتورهای شهید ابادشور سرگریج+ حوردکان+حورعلیا+چاه شهم+پاریگ+گلدسته) با تضمین ۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱۳.۷۳۰.۶۱۱.۹۱۸ ریال ------- ۲۰۲/۳/۹۵ احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور جنت آباد+ماهکنگان به شکر آباد+ نازی آباد به قدیرپور) با تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۳۸۵.۲۹۶.۰۸۱ ریال ----- ۲۰۳/۳/۹۵: عملیات خاکی و ابنیه فنی محورهای سوروئیه +چریزان+سرجنگل+سنته با تضمین ۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و براورد ۱۱.۵۵۲.۲۳۷.۶۴۲ ریال ------- ۲۰۴/۳/۹۵ اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت هیات آباد، نظم آباد- دودمانی، قنات نو، شهرک بلوچ ها، شهرک ایزدی ها+ اشکم کوه+ تل شیراز با تضمین ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱۰.۳۸۲.۵۱۱.۶۴۴ ریال --------- ۲۰۵/۳/۹۵: اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای قادرآباد- دوگاری- موتور چراغ خاوری- پرواز ۲ در محور سه راهی بهادر آباد - زهکلوت با تضمین ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱۸.۵۸۶.۰۶۶.۴۸۳ ریال ------- ۲۰۶/۳/۹۵ک عملیات خاکی محور سراب با تضمین ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۸۸۳.۳۸۵.۶۹۲ ریال --------- ۲۰۷/۳/۹۵: تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور گمرکان- امجز با تضمین ۱.۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳۱.۸۶۰.۱۹۰.۴۰۶ ریال ------ ۲۰۸/۳/۹۵: اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای شهید آباد زهکلوت- الله آباد ریگک- چاه علی پنک زهکلوت با تضمین ۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۸۰۵.۶۰۵.۳۷۰ ریال
شرایط : راه، راه آهن و باند
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از آخرین مهلت تحویل اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه بلوار ورودی شهرک صعتی شماره دو
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن