سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل

شماره آگهی ۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۷۴۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه ۱ اردبیل سری ۱ با تضمین ۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۶۳.۲۷۶.۶۵۹ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه ۱ اردبیل سری با تضمین ۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۶۳.۲۷۶.۶۵۹ ریال------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه ۲ اردبیل سری۱ با تضمین ۱۳۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲۷۹۳.۰۵۰.۳۵۶ ریال ---------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه ۲ اردبیل سری ۲ با تضمین ۱۵۹.۹۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۱۹۷.۴۶۹.۵۱۷ ریال ----- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس اصلاندوز با تضمین ۸۲۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۶۴۴.۶۵۴.۴۷۳ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۱ با تضمین ۱۳۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۶۳۷.۰۷۹.۰۰۲ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۲ با تضمین ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۵۱۳.۲۷۲.۱۱۰ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۳ با تضمین ۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال و براورد ۲.۷۷۷.۳۹۲.۵۵۲ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۴ با تضمین ۱۲۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۴۶۵.۰۳۵.۰۸۷ ریال -------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۵ با تضمین ۱۴۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۹۲۰.۷۷۶.۹۵۷ ریال ------ اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری ۶ با تضمین ۱۴۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۹۲۶.۷۴۱.۶۴۳ ریال --------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه لاهرود سری ۱ با تضمین ۱۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۲۳۱.۵۲۷.۴۵۲ ریال ------ اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه لاهرود سری ۲ با تضمین ۱۱۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال و براورد ۲.۳۵۳.۵۰۷.۶۱۰ ریال -------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری ۱ با تضمین ۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۸۰۷.۱۳۸.۵۹۱ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری ۲ با تضمین ۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۹۱۴.۱۹۲.۰۸۹ ریال -------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری ۳ با تضمین ۱۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال و براورد ۲.۸۳۱.۷۹۷.۵۳۷ ریال --------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری ۴ با تضمین ۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و براورد ۳.۲۴۹.۴۶۸.۱۴۲ ریال ------- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری ۵ با تضمین ۱۸۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۶۹۶.۲۹۶.۷۱۳ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : اردبیل خیابان دانشگاه ۱۸ متری آزادگان پشت بیمارستان امام خمینی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵۳۳۲۳۰۰۸۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن