سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۳۱۲۲۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۷۳۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ایستگاه TBS.CGS(عملیات ساختمانی تاسیسات مکانیکی و برقی) کیاسر با برآورد ۸.۳۷۴.۸۹۵.۳۷۵ ریال و تضمین ۴۱۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- احداث عملیات ساختمانی (ابنیه ، برق ، مکانیک) ایستگاه CGS مازارسناق با برآورد ۹.۴۶۸.۳۵۵.۴۵۴ ریال و تضمین ۴۷۳.۴۲۰.۰۰۰ ریال --- واگذاری بهره برداری شهر مرزن آباد با برآورد ۱.۴۴۵.۶۸۵.۷۳۹ ریال و تضمین ۵۲۲.۴۹۰.۰۰۰ ریال --- ساخت و نصب ۶۰۰ انشعاب و ۴۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح شهرستان آمل به روش PC با برآورد ۷.۴۰۴.۱۳۳.۷۸۵ ریال و تضمین ۳۷۰.۲۱۰.۰۰۰ ریال --- ساخت و نصب ۷۰۰ عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده در سطح ناحیه قائمشهر به روش PC با برآورد ۵.۱۰۰.۸۷۹.۶۵۰ ریال و تضمین ۲۵۵.۰۵۰.۰۰۰ ریال --- ساخت و نصب ۳۵۰ عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز در سطح شهرستان رامسر به روش PC با برآورد ۲.۱۳۸.۲۶۴.۰۵۶ ریال و تضمین ۱۰۶.۹۲۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت رشته ابنیه و تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک مل / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن