سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کلارآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه جهت احداث رینگ شهری کلارآباد : احداث راه به طول کلی ۸۰۳+ ۲ کیلومتر --- احداث ۳ دستگاه آبرو به دهانه یک متر ۳ دستگاه آبرو به دهانه دو متر و یک دستگاه هم به دهانه هشت متر با برآورد ۵۲,۴۵۱,۶۰۶,۶۱۸
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از روئیت آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن