سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۸۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری برونسپاری بخش جرای مغز و اعصاب بیمارستان گلستان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۶۲.۷۲۴.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ با شناسه ۲۰۰۰۰۸۰۱۱۸۲ نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹-۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tender.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن