سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شماره آگهی ۰۴/۹۶/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۸۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودروهای اتوبوس ، مینی بوس جهت ارائه خدمات موردنیاز شرکت عملیات غیر صنعتی
شرایط : اخذ گوهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی -- تاییدیه صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ بانک ملت یا به حساب شماره ۰۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ۵ روز ا ماندرج نوبتدو آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر ماهشهر ناحیه صنعتی دفتر مرکری
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۳۴۲۲۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.posc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن