سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان قم

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۱۰۹۰۰۰۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۵۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه نظافت معابر نگهداری فضای سبز نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خدمتی در شهرکهای صنعتی استان قم
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ بانک ملی شعبه سمیه قم / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۲۰۰۰ یا به صورت ضمانتنامه های معتبر یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید صدوقی خ شهید عطاران نبش کوچه شماره ۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۳۵۳۲۹۱۹۲۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن