مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مرکزی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۱۰۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استانی مرکزی شامل تکمیل ابنیه و اجرای تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان اصلی واقع در شهر اراک با برآورد ۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۶۹۹۰۰۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه فردوسی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه علمی و کاربردی واحد استانی مرکزی و یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۱۶۶۶۱۷۱۱ نز دبانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تا ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
آدرس خرید اسناد : اراک خیابان جهاد سازندگی روبروی اداره کل دادگستری دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن