مناقصه p/f cameron gate valve : قطعات ولو دروازه ای شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی fp/۰۴-۹۶/۰۱۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f cameron gate valve : قطعات ولو دروازه ای cameron با برآورد ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۴.۷۵۰.۰۰۰ ریال و یا ۳.۵۶۴ یورویی ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نام ههای صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی و یا فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۴۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز-بلوار پاسدارن-بالاترازميدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ايران-ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه اول-سلن ۱۱۳- اداره تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن