مناقصه واگذاری سالن چند منظوره تنگک دو بوشهر راه و شهرسازی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان بوشهر

شماره آگهی ۱۷-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۱۴۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سالن چند منظوره تنگک دو بوشهر با برآورد ۱۵
شرایط : گواهی احراز رتبه ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۷.۸۳۲.۶۳۹ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره دو
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن