مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گاز استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۴۷۳/۱۳۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، خدمات گازبانی و عمومی ، تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح ناحیه گازرسانی گناباد
شرایط : رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برناه و بودجه --- گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۷۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۴۵۳۱۶۰۵۰۰۷ بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۵۹.۳۵۳.۱۵۰ ريال بر اساسی یکی از تضامین قابل قبول
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : مشهد بلوار خیام نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی طبقه دوم اتاق ۲۱۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۰۷۲۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-khrz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن