مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض شهر اردکان و آب و فاضلاب استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۶۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض شهر اردکان و احمدآباد به تعداد تقریبی ۳۳۵۰۰ فقره در هر دور با برآورد ۱,۸۰۵,۷۶۰,۰۰۰
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۰۴۶۵۲۸/۶۴ عهده بانک ملت شعبه خیابان آیت ا... کاشانی / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : یزد- خ آیت ا... کاشانی یزد
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۳۱۶۴۱۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن