مناقصه عملیات ترمیم روسازی روکش آسفالت و همسطح سازی منهول شهرداری رشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری رشت

شماره آگهی ۴/۹/۱۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات ترمیم روسازی روکش آسفالت و همسطح سازی منهول منطقه ۲ با برآورد ۳۵.۰۰۵.۸۸۸.۳۶۰ ریال و تضمین ۱.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ترمیم روسازی روکش آسفالت و همسطح سازی منهول منطقه ۳ با برآورد ۳۵.۰۰۵.۸۸۸.۳۶۰ ریال و تضمین ۱.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ترمیم روسازی روکش آسفالت و همسطح سازی منهول منطقه ۴ با برآورد ۳۵.۰۰۵.۸۸۸.۳۶۰ ریال و تضمین ۱.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ترمیم روسازی روکش آسفالت و همسطح سازی منهول منطقه ۵ با برآورد ۳۵.۰۰۵.۸۸۸.۳۶۰ ریال و تضمین ۱.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----
شرایط : پایه ۵ رشته راه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۴۸۵۸۱۷۳۰۰۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها وقاع رد میدان گیل ساختمان ترمینال مسافربری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان سعدی بعد از تقاطع خیابان معلم ساختمان شماره یک شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.rasht.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : زمان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن