مناقصه اصلاحیه : احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شماره آگهی ۲۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : احداث تقاطع غیر همسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی با برآورد ۲۳۹,۷۵۷,۰۵۹,۳۱۳
شرایط : حداقل پایه ۴ راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۱۰۰۰۵ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۶.۱۱۵.۱۴۱.۱۸۶ ریال به صورت واریز نقد به حساب شماره ۲۱۹۴۶۵۵۴۰۷۰۰۸ بانک صادرات یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۶ روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز فروش اسناد به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس مجتمع بندری شهید رجایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان واحد مهندسی و عمران امور پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی دبیرخانه مرکزی
۰۷۶۳۲۱۲۳۶۰۶ تلفن ۰۷۶۳۲۱۲۳۲۲۱ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - اصلاحیه
منابع : دنیای جوانان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن