مناقصه انجام امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه کردستان)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه کردستان)

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه
شرایط : تکمیل فرمهای ارزیابی با مهر و امضاء مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره --- ارائه کلیه مفاصا حساب قراردادهای مندرج شده در فرمهای ارزیابی --- ارائه فم تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی استان به تاریخ سال جاری مبنی بر اعلامنوع فعالیت و صلاحیت کار --- ارائه برگه رضایت نامه از کارفرماهای قبلی مندرج در فرم ارزیابی --- ارائه کلیه مدارک مرتبط شرکت خدماتی شامل اساسنامه - مدرک تحصیلی افراد - آگهی روزنامه - تغییرات و مشخصات هیات مدیره شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://kordestan.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : تحویل اسناد ارزیابی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۶ یک مرحله ای نوبت اول
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن