مناقصه اجرای پروژه عمرانی: 10/96: تکمیل آماده سازی بلوکهای 225 عمران شهر جدید بهارستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید بهارستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۰۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه عمرانی: ۱۰/۹۶: تکمیل آماده سازی بلوکهای ۲۲۵ واقع در فاز دو شهر بهارستان با برآورد ۸.۰۴۰/۹۰۴.۶۸۹ ریال و تضمین ۴۰۲.۰۴۵.۲۳۴ ریال ------ ۱۴/۹۶: آماده سازی بلوکهای ۲۳۱ و ۲۳۴ واقع در فاز سه بهارستان با برآورد ۱۰.۵۶۳.۸۱۸.۷۵۰ ریال و تضمین ۵۲۸.۱۹۰.۹۳۷ ریال -------- ۱۵/۹۶: آماد سازی بلوک ۲۳۰ فاز سه و شمال فاز سه واقع در شهر بهارستان با برآورد ۵.۸۶۴.۲۱۰.۵۰۴ ریال و تضمین ۲۹۳.۲۱۰.۵۲۵ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری - ساختمان و ابنیه یا راهسازی حداقل رتبه ۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان به آدرس بهارستان خیابان الفت شرقی خیابان امیرکبیر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
۰۳۱۳۶۸۰۳۰۹۰ داخلی ۲۳۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.bnt.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن