مناقصه عمیات اجرای شبکه فاضلاب شهر لردگان : اجرای شبک آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه عمیات اجرای شبکه فاضلاب شهر لردگان : اجرای شبک فاضلاب شهر لردگان - بلوار عشایر و کوچه های حدفاصل بلوارعشایر و بلوار شهید کلانتری با برآورد ۳.۴۹۵.۴۷۷.۹۵۳ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- : اجرای شبک فاضلاب شهر لردگان - کوچه های شرقی بلوار رسالت جنوبی بابرآورد ۳.۱۴۸.۰۷۸.۶۵۶ ریال و تضمین ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- : اجرای شبک فاضلاب شهر لردگان - منطقه ۲۵ هکتاری حدفاصل بلوار بیمارستان و بلوار رسالت جنوبی با برآورد ۲.۸۶۰.۲۲۸.۷۲۵ ریال و تضمین ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- : اجرای شبک فاضلاب شهر لردگان - زمین های شهری حدفاصل بلوار کلانتری و ازادگان با برآورد ۳.۰۷۱.۵۷۱.۶۴۳ ریال و تضمین ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی ---
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ تا ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شهرکرد میدان قدس
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۸۳۳۳۳۱۵۰۱-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن