مناقصه 045-029/7/96: تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور با راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۱۶۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۴۵-۰۲۹/۷/۹۶: تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور با برآورد ۲.۷۰۷.۷۳۴.۸۵۲ ریال و تضمین ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۴۶-۰۴۲/۷/۹۶: تکمیل توسعه راه های روستایی (تکمیل محور کوغر کرپونیه در شهرستان سیرجان با برآورد ۳۶.۷۵۲.۵۰۵.۳۰۴ ریال و تضمین ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۴۷-۰۳۵/۷/۹۶: چهر خطه کردن محور کران - کوهپایه (احداث پلهای قطعه دوم حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۱۰ تا ۱۳+۵۰۰) با برآورد ۲۰.۹۹۳.۰۴۳.۳۳۲ ریال و تضمین ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت سه روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین مهلت دریافت اسناد به مدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوار شهیدصدوقی رو به روی سه راه فارابی
آدرس ارسال مدارک : دبیرانه مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن