مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و گاز استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۵۰۴/۱۳۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... منطقه ۶ گازرسانی مشهد
شرایط : گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۳۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۵۰۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۴۵۳۱۶۰۵۰۰۷ بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۶۸.۴۵۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
آدرس خرید اسناد : مشهد بلوار خیام نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی طبقه دوم اتاق ۲۱۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۰۷۲۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-khrz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن