مناقصه واگذاری امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاه های ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

شماره آگهی ۰۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاه های CNG شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران : جایگاه هنگام با قیمت پایه ۴.۴۲۳.۱۹۰.۱۱۲ ریال و تضمین ۲۲۱.۱۹۰.۱۱۲ ریال --- جایگاه سرخه حصار با قیمت پایه ۴.۴۲۳.۸۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۲۱.۱۹۰.۱۱۲ ریال --- جایگاه افسریه با قیمت پایه ۸.۲۵۹.۷۳۷.۴۴۰ ریال و تضمین ۴۱۲.۹۸۶.۸۷۲ ریال --- جایگاه یاخجی آباد با قیمت پایه ۵.۴۰۵.۰۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۷۰.۲۵۰.۱۱۲ ریال --- جایگاه بخارایی با قیمت پایه ۳.۸۹۶.۷۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۱۹۴.۸۳۵.۱۱۲ ریال --- جایگاه شیر پاستوریزه با قیمت پایه ۵.۴۰۵.۰۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۷۰.۲۵۰.۱۱۲ ریال --- جایگاه جنت آباد ۱ با قیمت پایه ۵.۴۰۵.۰۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۰۴.۴۰۵.۱۱۲ ریال --- جایگاه جنت آباد ۲ با قیمت پایه ۴.۰۸۸.۱۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۰۴.۴۰۵.۱۱۲ ریال --- جایگاه تقی آباد با قیمت پایه ۵.۴۰۵.۰۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۷۰.۲۵۰.۱۱۲ ریال --- جایگاه شیشه مینا با قیمت پایه ۴.۱۸۸.۱۰۲.۲۴۷ ریال و تضمین ۲۰۹.۴۰۵.۱۱۲ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۷۰۰۷۸۶۶۴۹۳۰۴ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره ۷۰۰۷۸۶۶۴۹۰۲۳ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن