مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق ده گانه : انجام شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۲۹۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق ده گانه : انجام امور خدمات شهری منطقه ۱ با برآورد ۵۲.۴۷۲.۹۷۰.۸۸۸ ریال و تضمین ۲.۶۲۳.۶۴۸.۵۴۴ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۲ با برآورد ۵۱.۰۳۱.۹۷۴.۳۳۴ ریال و تضمین ۲.۵۵۱.۵۹۸.۷۱۷ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۴ با برآورد ۴۹.۱۶۲.۵۱۲.۲۲۴ ریال و تضمین ۲.۴۵۸.۱۲۵.۶۱۱ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۵ با برآورد ۶۳.۵۳۸.۹۷۸.۴۲۰ ریال و تضمین ۳.۱۷۶.۹۴۸.۹۲۱ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۶ با برآورد ۶۱.۰۰۴.۶۹۲.۵۳۶ ریال و تضمین ۳.۰۵۰.۲۳۴.۶۲۷ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۷ با برآورد ۵۶.۴۹۶.۰۵۰.۷۲۴ ریال و تضمین ۲.۸۲۴.۸۰۲.۵۳۶ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۸ با برآورد ۵۵.۰۹۴.۶۴۳.۴۲۸ ریال و تضمین ۲.۷۵۴.۷۳۲.۱۷۱ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۹ با برآورد ۵۱.۸۷۲.۱۰۴.۷۸۰ ریال و تضمین ۲.۵۹۳.۶۰۵.۲۳۹ ریال ---- انجام امور خدمات شهری منطقه ۱۱ با برآورد ۳۶.۲۷۴.۸۶۰.۶۲۰ ریال و تضمین ۱.۸۱۳.۷۴۳.۰۳۱ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۱۲ با برآورد ۳۷.۱۵۹.۹۳۴.۹۳۶ ریال و تضمین ۱.۸۵۷.۹۹۶.۷۴۷ ریال و تضمین ۳۷.۱۵۹.۹۳۴.۹۳۶ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان توحید بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : کرج میدان توحید بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۳۵۰۶۰۵۰۱-۳۵۸۹۲۴۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن