مناقصه واگذاری عملیات مشروحه : آذین بندی میادین و معابر شهرداری منطقه 21 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 21 تهران

شماره آگهی ۵-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات مشروحه : آذین بندی میادین و معابر ناحیه یک با برآورد ۳.۹۰۸.۳۵۵.۲۳۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- آذین بندی میادین و معابر ناحیه دو با برآورد ۲.۶۴۲.۵۱۰.۹۸۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- آذین بندی میادین و معابر ناحیه سه با برآورد ۲.۵۶۷.۶۰۸.۳۶۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- چاپ و نصب بنر با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- حذف زوائد و پیرایش شهری محور گلها با برآورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان شهید کارور با برآورد ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تهیه و نصب و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه یک با برآورد ۲.۹۹۹.۹۹۶.۴۰۹ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تهیه و نصب و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه دو با برآورد ۲.۹۹۹.۹۹۰.۹۱۴ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تهیه و نصب و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه سه با برآورد ۲.۹۹۹.۹۷۸.۹۹۹ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تهیه تعمیرو نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه ۲۱ با برآورد ۳.۹۹۹.۷۰۵.۱۳۷ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث پهلوگیر و ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه ۲۱ با برآورد ۴.۹۹۶.۲۶۳.۸۰۲ ریال و تضمین۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- اصلاح هندسی در سطح معابر منطقه ۲۱ با برآورد ۳.۴۹۵.۴۵۱.۷۷۱ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- همسطح سازی و مناسب سازی معابر جهت معلولین و جانبازان در سطح منطقه ۲۱ با برآورد ۲.۹۹۹.۰۶۷.۵۰۳ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر فاز اول (نواحی ۱ و ۲ با برآورد ۳.۹۹۹.۹۹۷.۳۲۵ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر فاز دوم ناحیه ۳ با برآورد ۳.۹۹۹.۹۹۷.۳۲۵ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ۵ ابنیه یا تاسیسات --- حداقل رتبه ۵ رسته راه و ترابری یا نیرو--- حداقل رتبه ۵ رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری ---- حداقل رتبه ۴ رسته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از درج و انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از درج و انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهرانسر - میدان کمال الملک، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۲۱ طبقه سوم امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن