مناقصه 01/300/96 : واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی از پستهای برق منطقه ای زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۵۰۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۱/۳۰۰/۹۶ : واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی از پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه ای زنجان با تضمین ۱ میلیارد ریال --- ۰۳/۳۰۰/۹۶ : واگذاری خدمات دفتری ـ نظافتی ـ آبدارخانه ای ـ رانندگی باغبانی و نگهداری از تاسیسات حرارتی ـ برودتی و برقی در ساختمان های ستادی زنجان و اماکن وابسته به شرکت برق منطقه ای زنجان با تضمین ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۴/۳۰۰/۹۶ : واگذاری خدمات آبدارخانه ـ نظافتی ـ دفتری در ساختمان اداری قزوین و اماکن وابسته به شرکت برق منطقه ای زنجان با تضمین ۲۴۵ میلیون ریال ---- ۰۵/۳۰۰/۹۶ : واگذاری خدمات حراستی از ساختمان های ستادی ـ دیسپاچینگ ـ مسکونی ـ اداری قزوین و پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه عملیاتی شرکت برق منطقه ای زنجان با تضمین ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ـ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته نیرو صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ـ رشته خدمات عمومی صادره از سوی سازمان تعاون کا و رفاه اجتماعی ـ ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در خصوص خدمات حراستی صادره از حراست مرکزی وزارت نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰ هزار ریال به حساب سیبای شماره ۲۱۷۵۰۹۲۵۰۵۰۰۲ بانک ملی شعبه برق زنجان به نام تمرکز وجوه سپرده جاری شرکت برق منطقه ای زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده گاوازنگ ـ اول شهرک آزادگان ـ ساختمان ستادی شرکت برق منطقه ای زنجان ط سوم اتاق ۳۳۸
آدرس ارسال مدارک : زنجان ـ جاده گاوازنگ بالاتر از مجتمع ادارات شرکت برق منطقه ای زنجان دفتر امور تدارکات و قراردادها اتاق ۲۱۸
۰۲۴۳۳۱۴۵۳۳۸-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۴۳۳۴۱۰۴۷۰-۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zrec.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن